Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница 

Резултати за "Храносмилателна система".
 
Напред.БГ - Българската търсачка.

Храносмилателна система

Устройство и функциониране на храносмилателна система Чрез храната на организма се набавят необходимите вещества за растеж и развитие, задоволяват се енергетичните нужди. За да бъдат оползотворени хранителните продукти, те претърпяват механична и химична преработка, която се извършва от храносмилателната система. Тя представлява комплекс от органи с единна структура и моторна, секреторна, резорбтивна (всмукваща) и екскреторна (отделяща) функции. Храносмилателният тракт (път) включва устна кухина, хранопровод, стомах, дванадесетопръстник, тънко черво, дебело черво, право черво, анус. Освен това към тази система действат няколко важни жлези -задсто-машната, черният дроб и слюнни-те жлези. Устната кухина е изградена от две части - предверие (разположено между зъбите и бузите) и същинска устна кухина - пространството зад зъбите до небцовите дъги. Основата на същинската устна кухина е образувана от няколко слоя напречно набраздени мускули. Таванът в предните 2/3 е оформен от твърдото, а в задната 1/3 от мекото небце. Отпред и отстрани кухината е оградена от зъбите и венците. Устната кухина се отваря във фаринкса чрез фарингеален пръстен, който в горната си част има малко висящо мускулно образуване - мъждец, а в двете дупликатури на лигавицата отстрани - фарингеални сливици. В устната кухина има важни органи, които изпълняват храносмилателна, артикулаторна и сетивна функция. Езикът е мускулест орган, изграден от напречно набраздена мускулатура, с разнообразно разположение на хода на мускулните снопчета. Това обезпечава голямата му подвижност и гъвкавост. На горната повърхност, покрита с плътно сраснала лигавица, се намират вкусовите луковички, в които са разположени рецепторите на вкусовия анализатор. Езикът участва в механичното омесване на храната, гълтането, модулирането на редица звукове от членоразделната реч у човека и при възприемането на вкусовите усещания. Зъбите са закрепени в определени участъци на долната и горната челюст, които са покрити с лигавица - венци. Всеки зъб има коронка (над венеца), шийка и корeн (разположен в костното легло). Коронката е покрита със здрав зъбен емайл, под който се намира слой дентин. В кухината на зъбната пулпа се намират кръвоносни съдове и нервните окончания на сетивния троичен черепномозъчен нерв. Зъбите биват млечни (20 на брой) и постоянни (32). В зависимост от формата и функцията, която изпълняват, зъбите биват резци, кучешки, предкътници, кътници. Те участвуват пасивно в акта на дъвкането, при което става откъсването и механичното стриване на хранителния продукт. Освен това осигуряват артикулирането на някои съгласни звукове - с, ш и др, В устната кухина изливат своя секрет (слюнка) три чифтни слюнни жлези - околоушна, подезична и подчелюстна. Слюнката съдържа вода, минерални соли, органични вещества, амилаза (ензим за разграждането на въглехидратите), лизозим (вещество с антибактериално действие), муцин (белтъчно слузоподобно вещество за омекотяване и леко хлъзгане на хапката) и др. Количеството и съставът на слюнката варират в зависимост от естеството на приетата храна, състоянието на организма и др. Слюнката има механична функция, изразяваща се в слепване на хранителните частици и оформянето им в хапка. Храносмилателната й функция се проявява чрез разтваряне на хранителните частици и химическото смилане на полизахаридите до монозахаридите глюкоза и фруктоза. Слюнката има защитна функция - чрез бактерицидно действащия лизозим и чрез механичното "измиване" на устната кухина от попаднали хранителни отпадъци. Чрез слюнката се екскретират (изхвърлят) натрупани в организма отпадни продукти - урея, пикочна киселина или попаднали вредни вещества - олово, живак и др. Слюнката има още известна терморегулационна функция, (отделя се известно количество топлина) и дентотрофна функция, тъй като служи за течна среда на обменните процеси в емайла на зъбите. Регулацията на слюноотделянето се извършва по нервен път. В него участват парасимпатикови разклонения на черепномозъчни нерви - езикогълтачният, лицевият и някои симпатикови нерви, идващи от Th - Th2 - сегменти. При някои неврологични увреждания, съчетани най-често с изоставане в умственото развитие, характерна особеност, е съпътстваща повишена саливация (слюнкоотделяне). Много често при деца с дизартрия отделянето на слюнка пречи на работата на логопеда и довежда до разраняване на устните и кожата около тях. Храносмилането в устната кухина е механично (раздробяване и сдъвкване), физично (разтваряне) и химично (разграждане на въглехидратите). Цялостният твърде сложен храносмилателен процес завършва с преглъщане на хранителната хапка. Гълтането е сложен рефлексен акт на придвижване на хапката от устната кухина в стомаха. Важна особеност е затварянето на гръкляна по време на гълтане. Първата фаза от акта на гълтане е волеви процес, а втората - неволеви. Хранопроводът е тясна мускулна тръба, която навлиза в средостението, пробива диафрагмата и се отваря в стомаха. Той и всички други кухи органи от храносмилателната система имат следното еднакво принципно устройство: изградени са от три слоя -външна съединително-тъканна обвивка; среден - гладкомускулен слой, който има някои специфични особености за отделните органи; вътрешна лигавица, изградена от епителна тъкан с различна структура и функция в отделните части на храносмилателния тракт. През хранопровода храната не претърпява изменения. Стомахът е най-широката част на храносмилателната система. Има входна част (кардия), фундус (дъно), малка извивка, голяма извивка и изходна (пилорна) част. Пилорът се отваря в дванадесетопръстника и е отделен от него чрез пръстеновиден гладък мускул - свивач (сфинктер). Характерни за структурата на стомаха са неговата мускулатура и лигавица. Средният слой на стомашната стена е изграден от мощна гладка мускулатура, изградена от надлъжно, напречно и косо вървящи мускули. Тя обезпечава голямата подвижност на стомаха и перисталтичните (бавни, кръгообразни) движения, които спомагат за храносмилателните процеси. Лигавицата на стомаха е със сложно устройство. В нея има разнообразни по своята форма и функции жлези, които произвеждат солна киселина, ензими, муцин и др. Обикновено за 24 часа общото количество на стомашен сок у възрастните е 2-3 литра. Солната киселина на стомашния сок обуславя голямата му киселинност - pH = 1,5. Тя предизвиква набъбване на белтъците, поради което протеолитичните (разграждащи белтъците) ензими действат по-ефективно. Освен това солната киселина активизира тези ензими. Тя има и известна защитна роля - унищожава някои от попадналите в стомаха микроорганизми. Ензимите на стомашния сок са две групи -споменатите вече протеолитични - пепсин и др,. които смилат белтъците до по-малки белтъчни комплекси - пептони и др. Липолитичните ензими са тези, които участват в смилането на мазнините- например липази. В стомаха заедно с храната от устната кухина идват амилолитичните ензими амилаза и малтаза, които смилат въглехидратите. В стомашната лигавица се произвежда гастромукопротеин, който благоприятства всмукването на витамин B12. Храносмилането в стомаха се извършва под въздействието на съдържимото на стомашния сок. Тук започва хидролизата (разграждането) на белтъчните вещества под въздействие на пепсините до междини по-нискомолекулни продукти - пептози, пептони и други. При по-продължително престояване на храната хидролизата може да продължи до алфа аминокиселини. Действието на пепсините спира след алкализиране на стомашното съдържание при преминаване в дванадесетопръстника (pH=4,7-6,5). В стомаха продължава разграждането на въглехидратите, но поради силно киселата среда този процес не е така интензивен -амилазата е най-активна при рН на средата 6,5-7,4. Тук започва смилането на мазнините, но то е толкова малко, че е практически без особено значение за организма. През стомашната лигавица се всмукват и някои разтворени във водата вещества. Напълването на стомаха с храна, размесването, придвижването към пилорната част и преминаването й в дванадесетопръстника се дължи на моториката на стомашната мускулатура. Престоят на храната зависи преди всичко от нейния състав - течните и въглехидратните храни преминават по-бързо в сравнение с мазнините, които могат да се задържат над 5 часа. Преминаването на стомашно съдържимо в дванадесетопръстника се дължи на силни перисталтични движения на стомашната мускулатура, в резултат на което се създава разлика в налягането от две страни на пилорния сфинктер. Този процес се регулира по нервен и хуморален път. Нервен - чрез химиорецептори в стената на дуоденома, които информират нервната система за киселинността на съдържимото и в зависимост от това усилват или намаляват интензивността на перисталтиката. Хуморален - чрез веществото гастрин, което засилва тази перисталтика. Смилането на отделните хранителни вещества не е строго ограничен процес в отделните етажи на храносмилателния тракт. В стомаха се разграждат белтъците, но тяхната хидролиза продължава и в тънкото черво. В своята структура то има следните особености: Изградено е от три части - начална (дванадесетопръстник), която има подковообразна форма и в която се изливат соковете на задстомашната жлеза и жлъчния мехур, празно и хълбочно черво. Общата дължина на тънкото черво у възрастен човек е 6-7 метра, а диаметърът е 2,5-3 см. Хълбочното черво се отваря в дебелото. Неговата лигавица има обща повърхност, достигаща до 55 м2 благодарение на огромното количество малки власинки. Всяка власинка е покрита с еднореден цилиндричен епител и има във вътрешността си артериално, венозно и лимфно съдче, посредством които всмуканите крайни продукти от храносмилането постъпват в кръвното русло. В епитела на лигавицата има жлезисти клетки, които отделят чревен сок. Под негово въздействие в тънките черва става доразграждане на хранителните вещества. Мускулатурата на червата е сравнително тънка, но извършва непрекъснати ритмични перисталтични движения, посредством които става по-пълноценно хидролизиране и всмукване на необходимите вещества. Най-интензивни процеси на храносмилане протичат в дванадесетопръстника. Тук храната се смила под въздействието на собствения чревен сок (слуз, ензими, соли, левкоцити и др.), панкреатичния сок(трипсиноген, рибо- и дезоксирибонуклеаза, липаза, амилаза, лактаза, натриев бикарбонат и др.) и жлъчка (жлъчни соли, жлъчни киселини и жлъчни пигменти). В дванадесетопръстника продължава смилането на белтъчините и междинните белтъчни продукти под влияние на трипсина. Като крайни, готови за всмукване вещества от тях се получават алфа-аминокиселини. Разграждането на въглехидратите се активизира, поради наличието на редица амилолитични ензими. Например лактазата, която разгражда млечната захар, има висока активност у децата. Някои видове въглехидрати продължават своя разпад дори в дебелото черво - например целулозата. Като краен продукт от храносмилането на въглехидратите се получава глюкоза. В дванадесетопръстника и в празното черво става най-интензивното разграждане на мазнините. За активизиране на основния липолитичен ензим -липазата, е важно наличието на жлъчния сок. Под негово влияние мазнините се емулгират до финни малки капчици, като по този начин се увеличава общата им повърхност на взаимодействие с липазата. Освен това мазнините и жлъчните соли образуват мицели, чрез което се постига допълнително разтваряне на мастите. В резултат на храносмилането на мазнините се получават мастни киселини, глицерол и монозахариди. Чрез пасивна дифузия те навлизат в клетките на чревната лигавица и оттам направо в чернодробното кръвообръщение. Всмукването (резорбцията) на мастите продължава по цялата дължина на тънкото черво. Получените алфа аминокиселини се всмукват чрез активен транспорт. Този процес е по-интензивен в дванадесетопръстника и празното черво. Всмукването на алфа аминокиселините намалява при хипоксия и липса на витамините А и D. Глюко-зата се резорбира по два начина - чрез дифузия и чрез активен транспорт. Дебелото черво започва със сляпо черво, в долния край на което има малък израстък - апендикс. Тъй като е образувание от лимфна тъкан, той се нарича още коремна сливица. Дебелото черво е по-широко и по-късо в сравнение с тънкото. По цялата му дължина се наблюдават З съединително-тъканни ленти, които нагъват стените му така, че се образуват дълбоки джобчета. Лигавицата на дебелото черво няма власинки, но има многобройни жлези, които секретират чревен сок с голяма концентрация на муцин. Съдържанието на тънкото черво, наречено химус, преминава в дебелото еднопосочно, като този процес се обезпечава от специална клапа и мускулен сфинктер, намиращ се на мястото на отварянето на тънкото черво. Моториката на дебелото черво е перистаптична, но има и т.нар. масова перисталтика. Тя се появява често при децата след нахранване и е причина да появяване на позив за дефекация (ходене по голяма нужда). В дебелото черво продължава разграждането на белтъците, полизахаридите (целулозата) и някои масти. Този процес се извършва под влияние на огромно количество микроорганизми, които се намират тук. Тези бактерии имат значение като витаминообразуващ фактор, -поради което тяхното потискане с антибиотици може да доведе до хиповитаминоза и мощното развитие на други болестотворни микроорганизми. В дебелото черво става оформяне на фекални маси и всмукването на вода, соли др. Съдържанието се придвижва към правото черво, където се събира и периодично изхвърля през ануса навън. Аналното отверстие има два пръстеновидни мускула - вътрешен (гладкомускулен, неволеви) и външен (волеви). Актът на дефекация се регулира от неврорефлекторни механизми. Важна роля в храносмилателния процес играят задстомашната жлеза (панкреас) и чернят дроб. Задстомашната жлеза е с двойна секреция. Тя произвежда основните храносмилателни ензими, които по специален канал се отвеждат в неактивна форма в дванадесетопръстника. Тук под влияние на други ензими те се активизират и осъществяват своята функция. Сред общата структура на жлезата има малки разхвърляни островчета от клетки, които се наричат лангерхансови острови и произвеждат хормона инсулин. Той се излива директно в кръвта и регулира нивото на кръвната захар. Черният дроб е най-голямата жлеза в човешкия организъм. Сложното му устройство и големина съответства на сложните и разнообразни функции. Той участва в процесите на храносмилането чрез синтеза на жлъчката, която се складира в жлъчния мехур и при необходимост се излива в дванадесетопръстника. Черният дроб има основно значение за междинната обмяна на белтъците, въглехидратите, мазнините, нуклеопротеидите, витамините и минералните вещества. Освен това взема активно участие втерморегулацията, има хемопоетич-на функция в ембрионалния период. Той е кръвно депо и заедно със слезката основен резервоар на кръв в организма. Част от непълноценните и остарели еритроцити се разрушават от специални клетки на черния дроб. При този процес хемоглобинът претърпява сложни преобразувания, чрез които се създават някои важни за организма багрила - билирубин, стеркобилиноген и др. В това се изразява неговата хемоклазична функция. Чрез жлъчката се екскретират пигменти, ненужни за организма. Черният дроб има и детоксична функция, която се изразява в обезвреждане или разграждане на токсични вещества.

Още за устройството, функционирането и развитието на хранителната система, както и нейното съдържание може да намерите в Уикипедия.
Допълнителни данни относно хранителната система може да намерите в търсачката Гугъл.БГ.

Използвани са материали от: Анатомия и физиология на човека, Автори: проф.д-р Людмил Мавлов д.м.н. доц. д-р Виолета Боянова, к.м.н. Издателство: Венимекс

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Храносмилателна система - Napred.BG
0 (0)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!