Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница 

Резултати за "Устройство на костите".
 
Напред.БГ - Българската търсачка.

Устройство на костите

По своята форма костите биват дълги (костите на крайниците), къси (прешлени, дребни кости на китката и стъпалото), плоски (черепните, тазовите кости, плешката) и смесени (слепоочната кост). Всяка дълга кост има три части -две крайни (епифизи) и една средна (диафиза). Върху епифизите са разположени ставните повърхности. Костите имат следната обща структура: в центъра на диа-физата се намира костномозъчен канал, около който е разположено плътното костно вещество. В двете епифизи има гъбесто костно вещество, над което се намират и групирани хрущялни клетки (хондроцити). Микроскопското устройство на костта се характеризира с някои особености. Основното междуклетъчно вещество образува тънки пластинки, разположени в концентрични кръгове, между които се оформят малки кухинки за остеоцитите (костните клетки). Те са сравнително малко и имат тънки израстъци, разположени в каналчетата на кухинките. Костните пластинки и остеоцитите се организират около малък съдов канал (хаверсов канал) и по този начин образуват основната структурна единица на костта - остеон. В гъбестата костна тъкан пластинките образуват малки гредички, които оформят многобройни кухинки. Костното вещество е изградено от органични и неорганични вещества. Най-важната неорганична съставка е калциевият фосфат, който й придава твърдост и здравина. Основното органично вещество е изградено от колагенни влакна и осигурява известна гъвкавост и пластичност. В пасивната част на опорно-двигателния апарат важни функции изпълнява хрущялната тъкан. Всички ставни повърхнини са покрити с гладък хиалинен хрущял. Между прешлените на гръбначния стълб има малки хрущялни дискчета, които осигуряват голямата му подвижност. Хрущяли има в края на ребрата, на мястото на залавянето им с гръдната кост. Зрялата хрущялна тъкан е изпълнена с малко слузна течност, която улеснява движението между костите. В зависимост от формата на ставните повърхности и осите на въртене ставите се делят на: - сферични - с най-голяма подвижност (например раменната става); - елипсовидни - с намалена подвижност ' (например ставата между черепа и първия шиен прешлен); - шарнирни - с ограничена подвижност (между фалангите на пръстите) Костите, ставите, хрущялите и лигаментите изграждат пасивната част на опорно-двигателния апарат. Свързването на костите бива неподвижно, полуподвижно и подвижно. Неподвижното свързване се осъществява чрез шев (костите на черепа) или чрез срастване (костите на таза). Полуподвижното свързване дава известна възможност за слабо разместване на костите една спрямо друга. Така са свързани прешлените и двете срамни кости. Подвижното свързване на костите осигурява повече свобода на движенията и се осъществява чрез стави. Всяка става е изградена от ставна цепка, ставни повърхности и много здра-а съединително тъканна капсула. Ставните повърхности имат различна форма - изпъкнала, вдлъбната, обикновено са взаим-нодопълващи се и са разположени плътно една до друга. Понякога между тях се намират допълнителни образувания като хрущялни пластинки и др. Ставните повърхности са покрити с блестящ, идеално гладък хиалинен хрущял. Ставната капсула е изградена от много плътна тъкан, здраво захваната за подлежащите кости и заобиколена от снопчета влакнести ленти, наречени ставни връзки (лигаменти). В някои стави, при които натоварванията са значителни, има ставни лигаменти и в самата кухина (колянна става). Ставната капсула затваря ставната кухина херметически. Вътрешността е скелета. Скелетът е изграден от 206 кости групирани в череп, гръбначен стълб, гръден кош, горен и долен крайник. Най-сложно устроената част на скелета е черепът. Той включва лицева и мозъчна част. Лицевият череп е изграден от чифтни (горночелюстни, носни, небцови, яблъчни) и нечифтни (долночелюстна, ралник, подезична) кости. Тези кости образуват редица важни кухини. Така например в горночелюст-ните кости се намират околоносни синуси, свързани посредством отвори с носната кухина. Устната кухина е изградена от горната челюст, небцовата кост, долната челюст и подезичната кост. Таванът на устната кухина е под на носната кухина и се нарича твърдо небце. Твърде много кости участвуват в изграждането на очницата (очната кухина). Нейната долна повърхност се оформя от кости на мозъчния череп - челната и клиновидната кост. Страничната (латерална) стена се изгражда от клиновидната и яблъчната кост, а вътрешната (медиална) стена - от слъзната, решетъчната и клиновидната кост. Костите на лицевия череп са свързани чрез шевове, с изключение на долната челюст, която има стави с долната повърхност на слепоочните кости. Мозъчният череп е изграден от 4 единични (клиновидна, решетъчна, челна и тилна) и 2 двойни кости (слепоочна и теменна). Те образуват кухина, наречена черепномозъчна. Основата на черепномозъчната кухина е изградена от клиновидната кост, намираща се в средата. Тя има шест повърхности и в горната си част малка седловидна ямка, наречена турско седло в което е разположена хипофизата (жлеза с вътрешна секреция). В клиновидната кост има множество отвори, през които преминават важни нерви и кръвоносни съдове. Малко напред и нагоре е разположена решетъчната кост, която изгражда горните задни стени на носната кухина. Челната кост образува предната част на свода на черепа. В своя скелет тя има две кухини - челни (фронтални) си-нуси, които чрез специални отвори се съобщават с носната кухина. Тилната кост образува задния отдел на черепа. В нея има голямо отвърствие - отвор, чрез който черепната кухина се свързва с гръбначномозъчния канал. Двете слепоочни (темпорални) кости са характерни с това, че в тяхната база се намират органите на слуха и равновесието. Освен това, чрез подвижно свързване с долната челюст, слепоочната кост е опора за дъвкателните и артику-латорните движения. В нея има множество отвори, чрез които излизат от черепа черепномозъчни нерви. Теменните кости образуват горно страничните повърхности на черепа. Черепът е свързан с гръбначния стълб посредством специален прешлен (атлас). Гръбначният стълб е изграден от 24 прешлена (7 шийни, 12 гръдни, 5 поясни), кръстова и опашна кост. Всеки прешлен е изграден от тяло, дъга и израстъци. Прешленните отвори са разположени един над друг и образуват гръбначномозъчен канал, в който е разположен гръбначният мозък. Между отделните прешлени има отвори, през които излизат гръбначномозъчните периферни нерви. Прешлените са свързани помежду си полуподвижно с хрущялни дискчета и лигаменти. Това осигурява сравнително голяма гъвкавост и подвижност при движенията на гръбначния стълб. Гръдният кош е изграден от ребра (12 двойки) и единична гръдна кост. Има форма на обърнат пресечен конус. Всяко ребро е изградено от костна и хрущялна част, като със задната си част се залавя за съответен прешлен, а предната продължава в хрущял. Седем двойки ребра се залавят за гръдната кост, 8-то, 9-то и 10-то ребро образуват дъга, заловена за седмото ребро, а последните две ребра (безхрущялни) са свободни и се наричат плаващи. Костите на крайниците са еднакви по схема, но имат различни наименования за ръката и крака. Така например горният крайник включва в структурата си широка, плоска кост - лопатка, която съответства на плоската тазова кост. Ръката има раменна кост (на мишницата), кракът - бедрена. Предмишницата е изградена от лъчева и пакетна кост, подбедрицата -от голям и малък пищял. Китката на ръката е оформена от 8 къси костици с различни наименования. В основата на ходилото има 7 кубовидни кости, осигуряващи голямата издръжливост на долния крайник. Дланта е изградена от 19 дълги костици, ходилото също има 19 дълги тръбообразни кости. Обикновено костите на горния и долния крайник са свързани помежду си със стави, които им осигуряват голяма подвижност.

Вижте още за структурата, функционирането и механизмите на костите в страницата за кости в Уикипедия.
Тук ще намерите още много материали за костите и техните характеристики, снимки и други.

Използвани са материали от: Анатомия и физиология на човека, Автори: проф.д-р Людмил Мавлов д.м.н. доц. д-р Виолета Боянова, к.м.н. Издателство: Венимекс

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Устройство на костите - Napred.BG
0 (0)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!