Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страницаТрите жълтици
 

Един беден човек слугувал двадесет години. Като изминала и последната година, господарят му го извикал да му плати. Отишъл слугата при него и видял, че на масата имало голям куп пари, а близо до тях три жълтици.
Господарят му казал:
— Ето, този куп пари е заплатата ти за двадесет години, които ми слугува. Ако вземеш тях, давам ти ги от сърце, ако вземеш трите жълтици — пожелавам ти щастие.
Чудил се, чудил се сиромахът какво да вземе и най-после взел трите жълтици. Тръгнал да си ходи и по пътя се събрал с трима другари двама от тях все говорели, а третият все мълчал.
Той попитал:
— Защо вашият другар никога не говори?
— Нашият другар за едно проговаряне взима жълтица — казали те.
Мислил, мислил сиромахът, па си казал: «И тъй и тъй съм сиромах, чакай да му дам една жълтица, да видим какво ще каже.» И му дал.
Тогава човекът му казал:
— Мътна вода да не газиш — и млъкнал.
Вървели, вървели, а той все мълчал.
Тогава сиромахът пак си казал: «Дадох вече една жълтица. Какво ще правя само с две? Чакай да дам още една, да видя какво ще каже.» И му дал и другата жълтица.
Мълчаливият му казал:
— Гдето видиш орли да се вият, да идеш и да видиш какво има там.
Повървели още малко и сиромахът си казал: «Какво ще правя само с една жълтица.» И дал и нея. Мълчаливият казал:
— Каквото ще правиш, първо помисли.
И се разделили.
Като повървял малко сиромахът стигнал до една мътна река. Той си спомнил думите на спътника си и не се решавал да прегази реката.
В това време се задал един търговец и му казал:
— Защо не минеш реката?
— Защото е мътна — отговорил той.
— Ех, че си глупав! — присмял му се търговецът и смушкал коня си във водата.
Посред реката конят се спънал, търговецът паднал и се удавил. Конят се изправил и доплувал до брега. На него били окачени дисаги, пълни с пари.
Хванал сиромахът коня, качил се на него и продължил пътя си.
Като повървял малко видял, че над едни скали се вият орли. Приближил се той и какво да види? Изклани хайдути, а наоколо им много пари, пушки и саби. Хайдутите не могли да си ги поделят, затова се изклали един друг. Натоварил сиромахът коня си, взел една пушка и една сабя и тръгнал към дома си.
Като стигнал дома, погледнал през прозореца и видял вътре непознат млад човек. Той се ядосал и вдигнал пушката да убие непознатия. Изведнъж си спомнил думите на мълчаливеца и си казал: «Чакай да си помисля първо. За тези думи съм дал една жълтица.»
В това време младежът се обърнал към жена му и казал:
— Мамо, много съм гладен.
Щом чул момъка да казва «мамо», сиромахът си помислил: «Аз съм излязъл от тук преди двадесет години. Това сигурно е синът ми.» Свалил пушката и влязъл вътре. Посрещнали го радостно.
Един ден той попитал сина си каква работа иска да захване.
— Искам да стана търговец, тате — отговорил синът му.
Бащата му дал три хиляди гроша, купил му един кон и му казал:
— Където отидеш, при млади хора няма да сядаш.
Тръгнал синът. Вървял, вървял, стигнал до едни гробища. Там видял, че трима разбойници бият един гроб.
— Защо биете този гроб?
— Мъртвецът има да ни дава пари — казали те.
— Колко има да ви дава?
— Три хиляди гроша.
Дожаляло му на момъка за умрелия, дал трите хиляди на разбойниците и се върнал в къщи. Баща му го запитал:
— Е, синко, какво направи?
— Минах покрай едни гробища и видях, че трима души бият един гроб — отвърнал синът му. — Попитах ги защо го бият, а те ми казаха, че мъртвецът, който бил погребан там, имал да им дава три хиляди гроша. Дожаля ми за умрелия и аз му платих дълга.
— Добре си направил, синко — казал бащата. — Вземи сега шест хиляди гроша и върви пак, но ако влезеш в кафене да не сядаш до млади хора.
Тръгнал пак момъкът. Вървял, вървял, стигнал едно село. Отбил се в едно дюкянче и седнал в ъгъла до един старец.
— Откъде идеш, синко? — попитал го той.
— Ида от бащината си къща. Тръгнал съм по търговия — отговорил момъкът.
— Ще ти стана другар, ако ми купиш кон и сабя. Ще тръгнем тогава заедно и ще печелим.
Момъкът се съгласил. Купил му той кон и сабя и тръгнали. Стигнали до една гора и старецът казал на момъка:
— Ти върви, синко, по пътя, но мълчи. Аз ще мина право през гората. Когато ме видиш хе, там, на онази височина, тогава ще викнеш и ще запееш.
След малко старецът се появил на височината и момчето запяло.
На тази скалиста височина имало пещера, а в нея се криели разбойници.
Като чули момчето да пее, те излезли един по един да го пресрещнат и убият. Но старецът застанал на входа на пещерата и щом се подадял някой отвътре, той замахвал със сабята и отрязвал главата му. Така той изклал всички разбойници. И като влязъл в пещерата, какво да види — купища пари и злато! Натоварил той коня си и настигнал момчето.
Вървели, вървели, стигнали в друго царство. Там царят имал дъщеря, която била много нещастна. Няколко пъти се омъжвала за царски синове, а на сутринта ги намирали мъртви. Царят на това царство обявил, че ще приеме за зет какъвто и да е момък, стига да остане жив след сватбата.
— Искаш ли да се ожениш за царската дъщеря? — попитал старецът момчето.
— Искам! — отвърнало то. — Но ме е страх да не умра, както са умрели толкова много момци преди мене.
— Не бой се! Щом аз съм с тебе нищо няма да ти се случи! — казал старецът и повел момчето към царския палат.
Като пристигнали царят ги попитал защо са дошли.
— Чухме, че имаш дъщеря, на която мъжете умират, а това момче иска да ти стане зет — казал старецът.
— Добре! — рекъл царят. — Ако оживее, давам му дъщеря си и половината царство.
Старецът казал на момчето:
— Иди ми купи една ножица и една торба.
Направили сватбата й младоженците легнали да спят. В това време старецът станал невидим и застанал до леглото им.
Когато царската дъщеря и момчето заспали, от устата й се показала една змийска глава, която искала да клъвне момчето по челото. Старецът отрязал с ножицата главата на змията и я сложил в торбата. След малко се показала друга глава. Старецът отрязал и нея и я сложил в торбата. След малко се показала и трета глава. Той и нея отрязал. Като разбрал, че вече няма опасност за момчето, старецът излязъл от стаята.
На сутринта царят видял, че зет му е жив и здрав и много се зарадвал.
Устроил голямо празненство и искал да му даде половината царство, но момчето казало:
— Мен царство не ми трябва. Аз исках жена и си взех.
Доста време поживели те при царя и накрая решили да си ходят.
Вървели, вървели, стигнали пещерата на разбойниците. Влезли вътре, натоварили колите със злато и продължили пътя си. Като стигнали до гробищата старецът казал:
— Е, друже, досега бяхме съдружници във всичко. Хайде сега да си поделим спечеленото и да тръгнем всеки по своя път.
Поделили си среброто, златото и всички скъпоценности.
Старецът казал:
— Чакай, друже и жената трябва да делим!
— Добре! Да я делим! — рекло момчето.
Хванали те царската дъщеря за ръцете и старецът замахнал със сабята да я разсече. Царската дъщеря много се изплашила и от устата й се показала една змия с три шии.
— Пусни я сега! — казал старецът.
Той взел змията, сложил и трите отрязани глави от торбата и казал на царската дъщеря:
— Ето, дъще, тази змия е ухапвала мъжете ти и те са умирали. Сега тя не е страшна.
А на момчето казал:
— Синко, аз бях при тебе, когато щяха да те клъвнат тези змийски глави и ги отсякох. А сега ти подарявам и цялото си богатство — злато, сребро и царската дъщеря. Аз съм онзи мъртвец, на когото разбойниците биеха гроба. Ти ме спаси. Много ме болеше, синко, затова ти сторих тази добрина.
Като казал това, старецът се изгубил. Момчето и царската дъщеря и цялото богатство си отишли в къщи и живели весело и щастливо до дълбока старост.
 

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Трите жълтици - Онлайн приказки от Napred.BG
0 (0)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

seo melbourne

redco.bg

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ ползва хостинг от ICN.BG | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!