Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница 

Резултати за "теория и методика на Физическото възпитание".

Напред.БГ - Българската търсачка.

 

ТМФВ - Теория и методика на Физическото възпитание
Tова е пълното наименувание на дисциплината, която се изучава от всички специализирани учебни заведения със спортна насоченост - спортни училища, университети със спортни специалности.
 
Йерархична структура на системата на физическа култура (ФК)
 
Политика  
   |    
Образование
   |  
Култура
   |   
Физическа култура
   |   
Физическо възпитание
   |            
1) Спорт: ВСМ - Висше (високо) спортно майсторство; БС - Базов строй;
2) ЛФК - лечебно-физическа култура: в болница; в училище;
3) Рекреация: активен отдих и възстановяване; кинезитерапия;
4) Професионално-приложна физическа култура: в армията; в пожарната; в полицията; в производствените предприятия;
5) Физическа култура в училищата и детските градини;
 
Движението в урока по физическа подготовка винаги има две части:
1) Първа част - командна;
2) Втора част - информационн-изпълнителна;
Тя зависи от следните фактори:
- материалнтехническо осигуряване - това е цялата материална база;
- наука и образование - това са всички спортно-педагогическ кадри;
 
Важно е да се знае, че понятието "ритъм" правилно се дефинира с редуването на периодите на работа и почивка.
 
Тема: Контролни задачи, примерни въпроси за изпита по Теория и методика на Физическото Възпитание - ТМФВ
 
1. Физическото възпитание в 5-8 клас. Задачи, форми и съдържание. методически изисквания към учебно-възпитателната работа.
2. Физическата култура като функционираща система в обществото. Системообразуващи фактори.
 
1. Целта на физическото възпитание в 5-8 клас е да въвлече децата във физическа дейност, те да започнат да натрупват знания за правилата, изискванията на изучаваните спортни игри в училище, както и двигателни навици и умения, за да ги прилагат адекватно по време на играта. В часовете по физическо възпитание, децата не само придобиват ясна представа за това, какви са състезателните и съдийските правила на спортните игри, но също така в часовете е заложено, те да придобиват знания за техническо, тактическо, дори психологическо мислене, да започнат да свързват мисълта с извършването на действието в конкретната ситуация на спортната игра. Физическото възпитание има а цел и да възпита хигиенни навици у децата, които в тази възраст са вече подрастващи. То също така им дава усет за колективност, толерантност и разбирателство, и развитие в тези области, което е много важна ччаст занапред, в развитието им като личности. 
Урока по физическо възпитание се състои от подготвителна част, основна част и заключителна част. В подготвителната част, обучаващия/водещия урока поставя общоразвиващи упражнения, като тяхната цел е да раздвижат цялостната мускулатура, и да подготви организма за основната част на урока. Доброто раздвижване, не само че подготвя организма за по-сложни координационни, технически и движения и натоварване, но и предпазва от травми като навяхвания, изкълчвания, разтягане и други подобни неудобства, които биха могли да доведат до преждевременно приключване на урока. Основната част се състои от по-сложни упражнения, свързани със изучавания спорт, както и упражнения за развиване на физическите качества сила, бързина, издръжливост, ловкост и гъвкавост. Разучават се упражнения с техническа и/или тактическа подготовка. В тази част на урока също така се утвърждават или усъвършенстват вече заучени упражнения до момента и елемнти от спортните игри. Важна част от урока е и локомоцията, тоест локомоторни движения, те представляват естествени приложни упражнения: ходене, скачане, бягане, катерене, лазене и различни комбинации. В заключителната част на урока, щафетната игра е специфичен метод за развиване на физически качества, дава настроение и е много добър край и предпочитан от учителите и обичан от децата. Също така е и подходящ край на урока по физическо възпитание.
 
2. Физическата култура има три основни направления, от които, колкото всяко едно е огромна област, разлличаваща се със свиоте особености, характеристики и методи, така и тези трите съставляват и Физическата култура като явление в обществото. Това са:
- Спорт (за здраве/масов спорт, спорт за високи постижения и елит);
- Физическо възпитание (ФВ);
- рекреация (възстановяване);
Физическата култура е неизменно присъстваща част от обществото. Физическата дейност на всеки човек се състои от неговите естествени движения, които той извършва. Ежедневни такива дейности са ходене, бягане, различни прескоци и прескачания. Тъй като целта на физическата култура, е многостранно да развива човешката личност, неговите естествени движения и дейности, от ежедневни такива се развиват  в организирани занимания, които стават групови или индивидуални. Тоест, в културата на човека, физическата дейност, която той изпълнява, е заложена във всекидневието му и подлежи на развитие. Физическото възпитание има за цел да подобри общото физическото състояние, да повиши защитните сили на организма (от вредното влияние на околната среда), да повиши общата му дееспособност, дори самочувствието. Спортната тренировка е част от физическата култура, но при нея физическата дейност е свързана с точно определен спорт или спортна дисципилна. При този спорт/дисциплина, също така е характерно, развиването на определено/определени физически качества, което/които са подходящи не само за развитието в тази спортна дисциплина, но и за бъдещето здраве на човека, избрал да се занимава с физическа дейност. Спортният туризъм, например е много подходяща дейност за хора в по-напреднала възраст. Пешеходния туризъм, разходките в планината, парковете, еднодневните или двудневните екскурзии са много подходящи занимания за хора над средната възраст. 
Спортните игри са много популярна форма на физическа дейност, и мното добро средство на физическата култура, особево приложимо при сред деца, тинейджъри и подрастващи. Чрез емоционалната част на играта, и състезателните условия и атмосфера, в които спортните игри въвличат, тяхната увлекателност и достъпност (не изискавт някакви специални условия, като база, уреди и съоръжения за провеждането им) - това са доказателства колко голямо е значението на физическата култура в обществото. Всеки би могъл да се занимава с физическа дейност, стига да има желание. Във всеки човек е заложена "физическа" култура, на базата на неговите сили и воля възможността да извършва леки, умерени или по-тежки физически натоварвания. При някои просто за поддържане на тонус, при други с повече желание - за поддържане на спортна форма. По-важно е как, или по-точно дали човек ще избере да развива заложените му качества, заложеното в него желание за физическа дейност. 
 
 
Тема: Планиращи документи на база държавни зрелостни изисквания.
 
- Тези изисквания представляват стандарт за учебното съдържание за конкретен клас и възраст. Този стандарт съществува от 2000г. 
 
Годишно тематично поурочно разпределение на база на стандарти учебен план, пуснат от Министерството на образованието. Планирането от първи до осми клас включва три основни направления - спортовете лека атлетика, гимнастика и спортни игри. Отделно има поне още две или три направления, в които учениците да се развиват и да научават. 
 
Планиращият документ представлява таблица, в която дава максимално подреден и ясен вид на информацията. Табличният изглед позволява информацията да се съхранява по-лесно и удобно. В документа "Годишно тематично поурочно разпределение", с основно направлевие гимнастика, табличната информация се записва по следният начин. От ляво на дясно в първата колона се записва номера на урока (първи, втори, трети и прочие), във втората се записва месеца, в третата - основните задачи, които ще бъдат изучавани8/практикувани по време на урока по физическо възпитание, в четвъртата се записват методите и средствата, използвани от водещият урока за организицията и правилното провеждане на урока. В петата колона се записват възпитателните задачи, в шестата - очаквани резултати и в седмата (последна) - забележки.
 
Срочно поурочно разпределение.
Таблицата от ляво на дясно се записва следната информация. В първата колона - номер на урока, втора колона - седмица, трета - месец, в четвърта колона - учебни задачи (това включва видове разучаване на двигателното дийствие: начално разучаване, задълбочено, затвърждаване и прочие). В петата колона се записват ОМУ - организационно-методическите указания (средства и методи) и в шестата (последна) колона се записват забележки.
 
План-конспект на единичен урок по Физическо възпитание (същият конспект се прави и за определен спорт).
- Този план-конспект е всъщност тематично описание за всеки отделен час/урок по физическо възпитание.
В таблицата се въвежда следната информация. В колоните от ляво на дясно се въвеждат: в първата колона части на урока (които са подготвителна, основна и заключителна, те се вписват една под друга, като за всяка част от урока се вписва прилежащата и информация), във втората колона се записва съдържанието на урока (видовете упражнения и дигателни действия), в третата - дозировка (брой повторения, осморки, изпълнение за време или друго). В четвъртата колонка се пише ОМУ (общо-методически указания) и в последната - забележки. 
- По държавен стандарт - Освен основното ядро (лека атлетика, гимнастика, спортни игри), допълнителното направление, което е съобразено с възрастово отношение може да бъде: изучаване на балкански танци, спортни танци, плуване, фитнес и други. Например ако основната насока на учебното занятие е спортни игри и темата е баскетбол, тогава задачите биха били следните:
1) образователни задачи: видове разучаване на упражненията, развиване на физическото качество сила;
2) възпитателни задачи: колективност и работа в екип;
3) оздравителни задачи: формиране и поддържане на хигиенни навици при спортуващите;
4) очаквани резултати - ще бъдат на база вече определен стандарт;
5) уреди и пособия: спортен екип, баскетболни топки, конуси за упражненията, цветни потници/жилетки/тениски за разграничаване на двата отбора един от друг;
6) място на провеждане - спортната зала на училище, университет, спортен комплекс, открита/закрита спортна площадка;
7) времетраене на урока: за един училищен час - 40 минути;
В края на планиращия документ се вписва името на изготвилия документа, местоположението (град), дата, както и името на проверяващия. План-конспекта се подписва от директора. 
 
Контрол и оценка на резултатите по физическо възпитание и спорт.
Отчети.
Един отчет трябва да е направен навреме, да е обективен, да представя точно, вярно и достоверно съответните показатели, по които се извършва отчета. 
1) Предварителен отчет - за предстоящ конспект, свързан е с физическите качества на учениците, брой на учениците в паралелките, материалната база в наличност, спортна литература, насоченост на Физическото възпитание;
2) Текущ отчет - дава информация за учебния процес, дава възможност за процес на обратна връзка (например част от обратната връзка е дали и как учещите се справят със спортния мятериал)
3) Периодичен отчет - какви са резултатите за последния месец или срок;
4) Приключителен отчет - представлява пълен анализ на извършената работа през годината, ниво на физическа дееспособност у учещите се.
Експерта по физическо възпитание и спорт и директора на училището/учебното заведение са тези, които контролират работата на учителя/преподавателя по Физическо възпитание.
Съответните документи за отчитане са: материалната книга на учебното заведение, учителският дневник, както и годишният отчет на учителя. 
Други видове планиращи документи са: дневник на учителя (преподавателя), различни планове, свързани с израстването в научна насока на учителя - квалификационни класове (магистратура) или научни степени, конференции.
 
******************
 
Тема: Структура на учебния процес по Физическо възпитание

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Теория и методика на физическото възпитание - Napred.BG
3.67 (3)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!