Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница 

Резултати за "Размножаване на клетката".

Напред.БГ - Българската търсачка.

 

Размножаване на клетката

Всяка клетка произхожда от клетка и това става чрез процесите на делене. Деленето на клетката може да се извърши директно (просто). Всяка клетка произхожда от клетка и това става чрез процесите на делене. Деленето на клетката може да се извърши директно (просто) - делене, наречено амитоза, характерно за растителните клетки и индиректно (сложно) - митоза, характерно за животинските клетки. Митозата е процес, който има 4 фази: 1. Подготвителна фаза - профаза, при която хромозомите набъбват и се разполагат по средата на клетката около делителното вретено. То се образува от двете центриоли, които в тази фаза се ориентират към два полюса на клетката, но остават свързани с нишките на вретеното. Ядрената мембрана се стопява. 2. фаза на "майчина звезда" - метафаза - около централната част на делителното вретено се залавят хромозомите, подредени в перпендикулярна равнина и образуващи екваториална плоча. При разцепването на всички хромозоми по дължина се оформя втора такава плоча. 3. фаза на "дъщерни звезди" - анафаза през която чрез притегателните нишки вече оформените два набора от хромозоми се придвижват към обособе-ните от центрозомата полюси, където се оформя дъщерно ядро, в което има равностоен набор хромозоми. 4. Възстановителна фаза, през която делителното вретено изчезва, хромозомите изтъняват, появяват се нови ядрени мембрани. Появяват се две нови, абсолютно еднакви дъщерни клетки. Определение за тъкан - комплекс от клетки със сходна структура и функция, еднакъв зародишен произход и свързани с междуклетъчно вещество, като постепенно се оформят 3 зародишеви листа: външен (ектодерма), среден (мезодерма) и вътрешен (ендодерма). От тях след това се оформят четири вида тъкани - епителна, съединителна, мускулна и нервна. Епителната тъкан покрива повърхността на т я л о т о, тапицира кухините на някои вътрешни органи и образува същинската част на някои жлези. Епителната тъкан в зависимост от функцията бива покривна и жлезиста, в зависимост от формата на клетките -цилиндрична, плоска и кубична и в зависимост от слоевете клетки - многослойна в р о г о в я в а щ а, многослойна невроговяваща, едно малко междуклетъчно вещество. Наредени в един или няколко слоя, те стоят върху основна мембрана, под която се намира съединителна Епителните клетки обикновено са плътно една до друга със сравнително малко междуклетъчно вещество. Наредени в един или няколко слоя, те стоят върху основна мембрана, под която се намира съединителна тъкан. Тези три части са функционално свързани, като промяна в свойствата на единия компонент води до изменение в структурата и функцията на останалите. Важна функция на епителната тъкан е защитата на подлежащите структури. Освен това чрез епителните клетки се осъществява обмен на вещества между организма и окръжаващата среда. Някои епителни клетки произвеждат вещества (секрети), необходими за дейността на организма. Разпространението на епителната тъкан в организма е много голямо. Така например от еднослоен плосък епител (клетките са плоски и всички се допират до основната мембрана) са изградени структури, изискващи голяма прспускливост и обмен на веществата - апвеолите. С еднослоен цилиндричен епител (тук клетките са високи с ядра в основата им) е тапицирана вътрешната повърхност на бронхите, чревните власинки и др. Разновидност на този вид тъкан е еднослоен цилиндричен ресничест епител, с който е покрит луменът (отворът) на дихателната тръба. С многослоен плосък невроговяващ епител (клетките, лежащи върху основната мембрана, са по-едри и кубични, а тези към повърхността - по-плоски и безформени) са покрити роговицата на окото, устната кухина и др. Многослоен плосък вроговяващ епител (последният слой клетки след отмирането се вроговяват и образуват дебел защитен пласт) е характерен за кожата и др. Съединителната тъкан представлява около 58% от теглото на тялото. Тя образува опорните структури, участва в състава на всички органи, тъкани и системи и формира вътрешната среда на организма, като взема активно участие в обмяната на веществата. Съединителната тъкан в зависимост от вида на клетките, междуклетъчното вещество и влакнестите формации се дели на: рехава съединителна тъкан, мрежеста съединителна тъкан, мастна тъкан, плътна влакнеста, хрущялна, костна, кръвна тъкан. Общата структура на съединителната тъкан, независимо от цялото многообразие на функциите и формите, се характеризира с голямо количество междуклетъчно вещество, разнообразни по големина, форма и брой клетки и голямо количество междуклетъчни влакна. Междуклетъчното вещество има аморфна, хомогенна отруктура на макромолекулни белтъчини, полизахариди и други комплексни съединения. Важна негова задача е обезпечаване дифузията на кислорода и хранителните вещества, Междуклетъчните влакна биват различно подредени в пространството, групирани или самостоятелни колагенни, ретикуларни и еластични влакна. В зависимост от тяхното местоположение се диференцират отделните видове тъкани. Съединителната тъкан се изгражда от три вида клетки -фибробласти (синтезиращи колагена), макрофаги (изпълняващи защитна, фагоцитарна функция) и мастни, пигментни, плазмоцити и др. Функциите на съединителната тъкан са твърде важни и разнообразни. Тя има опорно-механична роля за организма (костна, хрущялна, плътновлакнеста). Освен това изпълнява важни трофични (хранещи, веществообменни) дейности чрез кръвта, лимфата, рехавата тъкан. Съединителната тъкан играе още и защитна и възстановителна роля. Разпространението й в организма е изключително голямо. Рехавата съединителна тъкан е разпространена в кожата и обвива органите и кръвоносните съдове. Мастна тъкан има в подкожието, около вътрешните органи, в жълтия костен мозък. Мрежестата съединителна тъкан е характерна за кръвотворните органи - костен мозък, слезка. Костната и хрущялната тъкан изграждат скелета, ушната мида, част от дихателната система. Плътната влакнеста тъкан образува обвивките на мускулите, ставните капсули и др. Кръвта изпълва кръвоносната система и осъществява важни транспортни и терморегулационни функции. Мускулната тъкан има способността да се съкращава и по този начин обезпечава най-характерната за живота функция - движението. В зависимост от особеностите в устройството и функцията бива напречно набраздена мускулна тъкан, гладка мускулна тъкан и сърцева мускулатура. По отношение на своята структура мускулната тъкан се отличава с по-големите размери на клетките, както и с тяхната форма - удължена или вретеновидна. Свойството съкратимост мускулната клетка дължи на малки нишки -миофибрили. Напречно набраздената мускулна тъкан е изградена от гигантски многоядрени клетки - мускулни влакна. Те са успоредно разположени помежду си и групирани в мускулни снопчета. По хода на мускулното влакно има бели и тъмни напречно вървящи ивици, изградени от актин и миозин. Тбзи тип мускулна тъкан изгражда скелетната мускулатура и осъществява волевите двигателни процеси. Сърцевата мускулатура има същата клетъчна характеристика -мускулните клетки са напречно набраздени. Те обаче имат важна особеност на подреждането си - не са успоредни, а образуват-ретикулум, изграждащ сърдечния мускул, който е с неволева регулация. Гладката мускулна тъкан е изградена от по-малки, вретенообразни мускулни клетки, разположени мрежообразно Вътрешната им структура е характерна с наличието на малки фини нишки на миофибрилите, които обаче не са разположени напречно, а по дължината на мускулното влакно. Гладката мускулатура е неволева и изгражда стените на органите от храносмилателната система, малките мускули в кръвоносните съдове, бронхите и др. . Изградена е от два основни вида клетки - същински нервни клетки (неврони) и невроглия. За нервните клетки са характерни няколко допълнителни образувания и структури като къси израстъци (дендрити) и дълъг израстък (аксон). Контактите между два неврона се осъществяват чрез специално образувание - синапс (вж.Нервна система).

Вижте как протича процеса на размножаване на клетката, както и обяснения и примери за безполовото размножаване.
Ако търсите нещо по-конкретно или различно от вече представената информация, може да се обърнете за помощ към Гугъл.

Използвани са материали от: Анатомия и физиология на човека, Автори: проф.д-р Людмил Мавлов д.м.н. доц. д-р Виолета Боянова, к.м.н. Издателство: Венимекс

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Размножаване на клетката - Napred.BG
0 (0)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!