Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница 

Резултати за "Око".

Напред.БГ - Българската търсачка.

Око

За познавателната дейност на зрителната сетивност е необходимо отразените от предметите светлинни лъчи да бъдат насочвани в необходимото количество и направление към зрителните рецептори. Това се извършва от очната ябълка (булбус окули), която може да се движи в различни посоки и да променя постъпването на отразените лъчи от различни обекти. Същевременно и дебелината на пропускания светлинен сноп може да се регулира чрез изменяне на диаметъра на кръглия отвор в предната част на очната ябълка - зеница (пупила). Очната ябълка има форма на кълбо и е обвита от три обвивки. Най-външната обвивка се нарича фиброзна (съединителнотъканна) обвивка и се състои от две части, по-голямата част (около 4/5) е бяла, непрозрачна плътна ципа, наречена еклера. Тя е покрита с лигавица, наречена конюнктива. За склерата се залавят външните очни мускули, въртящи очната ябълка. Външната обвивка в предната си част образува като непосредствено продължение на склерата една кръгла изпъкнала прозрачна плочка, наречена роговица (корнеа). Средната обвивка на очната ябълка се обозначава като съдова обвивка и е богато кръвоснабдена. Тя има три отдела: заден - съдовица (хориридеа), срединен - ресничесто тяло (корпус цилиаре), и преден -дъговица (ирис). Хориоидеята е тънка кафеникава ципа, богата на кръвоносни съдове и свързана с надлежащата еклера. Ресничестото тяло е пръстеновидно образувание, като продължение на хориоидеята, съставено от външна съединителнотъканна част и вътрешна мускулна част (ресничест мускул). Съкращаването на ресничестия мускул предизвиква разхлабване на нишките, с които лещата е прикрепена за ресничестото тяло. Той има форма на диск, като в центъра му има отвор - зеница (пупила). Ирисът е разположен непосредствено зад роговицата, но е отдалечен от нея, като между тях се загражда предната очна камера. Зад ириса, между него, ресничестото тяло и лещата се загражда задната очна камера. И двете камери са изпълнени с течност - воднист сок (хумор аквозус). Вътрешността на ирисния диск е с богато кръвоснабдена съединителна тъкан, сред която има гладкомускулни влакна и клетъчни елементи, някои от които са натоварени с пигмента меланин (меланоцити). От дебелината на този слой се определя цветът на ириса - когато слоят е тънък и съдържа по-малък брой меланоцити, очите са сини, а увеличаването на дебелината му прави очите кафяви и черни. Гладките мускули на ириса са два. Чрез тях се променя и регулира ширината на зеничния отвор. Единият мускул е свивач на зеницата (сфинктер пупиле) и се командва от очния парасимпатикус, а другият е разширител на зеницата (дипататор пупиле) и се командува от очния симпатикус. Вътрешната обвивка на окото се нарича мрежеста обвивка (ретина) и се състои от две части. Задната част е светлочувствителна (парс оптика), а предната е сляпа (парс цека), Двете части са разделени от назъбена линия (ора серата), която съответства на границата между хориоидеята и ресничестото тяло. Сляпата част на ретината покрива от вътрешната страна ресничестото тяло и ириса и достига до ръба на зеницата. Светлочувствителната част на ретината може да се наблюдава чрез специален уред - офталмоскоп, който я осветява и увеличава. Тогава тя има тъмночервен цвят (от прозиращата съдова обвивка) и на очното дъно се виждат две кръгли поленца. Срединно от задния полюс на очната ябълка има белезникаво поленце с диаметър около 1,5 мм и с леко хлътване в центъра. Оттук се формира зрителният нерв, чиито влакна напускат очната ябълка - папила на зрителния нерв (папила нерви оптици), Странично от задния полюс се разполага кръгло поленце с диаметър 2 мм, което се нарича жълто петно (макула лутеа). В центъра му има малка ямичка, наречена централна ямка (фовеа централис). Това е областта на ретината с най-голяма зрителна острота. Цялата светлочувствителна (оптична) ретина се състои от два основни слоя - пигментен и мозъчен (нервен). Клетките в пигментния слой съдържат зрънца с кафяв пигмент - фусцин, който при силно осветяване на ретината се натрупва в клетъчните израстъци, навлизащи дълбоко в мозъчния слой, и предпазва фоторецепторните клетки от свръхвъзбуждане. Мозъчният слой съдържа три вида клетки -невроепителни, биополарни и ганглийни. От тях тъкмо първите -невроепителните клетки - са рецепторите на зрителния орган (фоторецептори). Те се делят на два вида - пръчици, които са над 100 милиона, и конусчета - около 7 милиона. Пръчиците съдържат фоточувствителното вещество родопсин, активни са само при гледане в тъмнина и осигуряват само черно-бяло зрение. Те са разположени повече в периферните отдели на ретината. Конусчетата съдържат веществото йодопсин (фотопсин), активни са при ярко осветление и осигуряват цветното зрение. Те са особено гъсти в областта на централното зрение - жълтото петно. Механизмите на цветното зрение все още не са добре уточнени. Изследователите обаче са съгласни, че конусчетата по своите цвето-чувствителни реакции се делят на три типа. Затова се търсят конусчета, чувствителни за трите основни цвята, които не са намирани еднакви при различните изследвания. Напоследък доста автори приемат, че основните цветове са 4, разделени на антагонистични двойки, а трите типа конусчета възприемат съответно антагонистичните двойки цветове - червено-зелено, синьо-жълто и черно-бяло. Биполарните клетки в ретината са междинен неврон с къси аксони, свързващ фоторецепторните с ганглийните клетки. Ганглийните клетки на ретината имат дълги аксони, които образуват зрителните нерви и правят синаптични връзки чак в първичните зрителни центрове в средния мозък и таламуса. Вътрешното ядро на окото се състои от стъкловидното тяло (корпус витреум), лещата (ленс кристалина) и воднистия сок (хумор аквозус), изпълващ споменатите предна и задна очна камера. Стъкловидното тяло е безструктурна и безцветна пихтиеста маса с прозрачността на стъклото. Лещата е прозрачно изпъкнало тяло, разположено непосредствено зад ириса. Тя е елипсовидна при напречен разрез, като диаметърът по зрителната ос (между предния и задния полюс) е към 4 мм, а диаметърът на широката хоризонтална и вертикална ос е около 10 мм. Периферните й зони са по-меки и пихтиести, а централното й ядро е с по-твърда консистенция. Лещата се прикрепва за вътрешната повърхност на ресничестото тяло чрез множество тънки съединителнотъканни нишки. Когато ресничестият мускул е отпуснат, нишките са опънати и поддържат лещата по-приплесната, т. е. с акомодация за далечно виждане. Когато ресничестият мускул се съкрати, нишките се разхлабват, а лещата издува предно-задния си диаметър, т. е. акомодира за близко виждане. Стъкловидното тяло, лещата и воднистият сок, заедно с роговицата, осигуряват пречупването (рефракцията) на светлинните лъчи, така че тяхното фокусиране да става върху жълтото петйо на ретината. Воднистият сок същевременно доставя и хранителни вещества за лещата и роговицата, които нямат собствени кръвоносни съдове. Към спомагателните органи на окото трябва да споменем външните очни мускули, които въртят синхронно очните ябълки в различни посоки, насочвайки погледа и повдигат горния клепач, с което отварят окото. Те се инервират от очедвигателните нерви (III, IV и VI нерв - вж. ЧМН). Тук спадат и двата клепача, които затварят очите чрез кръговидни мускули, инервирани от лицевия нерв (VII нерв - вж. ЧМН), както и слъзният апарат - слъзни жлези и слъзни пътища, които осигуряват овлажняването на конюнктивата и особено на роговицата. Нарушения на различни структури на зрителния сетивен орган могат да смутят зрителното усещане дори при запазени зрително-нервни структури. Така помътняването на роговицата или лещата (наричано перде или катаракта) може напълно да увреди зрителната острота и само оперативното им отстраняване и заменяне може да възстанови зрението. Неправилното пречупване на светлинните пъчи води до т.нар. рефракционни аномалии, които нарушават зрителната острота. Удължаването на очната ябълка по зрителната й ос води до късогледство (миопия), което се коригира чрез вдлъбнати, разсейващи стъклени лещи. Скъсената очна ябълка води до далекогледство (хиперметропия), което се коригира чрез изпъкнали, събирателни лещи. За разлика от късогледството, което настъпва в училищна възраст и може да нараства, младежкото далекогледство е вродено и не нараства, защото очната ябълка не се скъсява. С напредване на възрастта лещата загубва своята еластичност и не може да се издува и акомодира при гледане на близки обекти. Това е старческо далекогледство (пресбиопия), което също се коригира чрез изпъкнали, събирателни лещи. То настъпва по-рано при индивиди с младежко далекогледство и по-късно у късогледите. Друга вродена рефракционна аномалия се дължи на неправилна, изкривена сферичност на роговицата. Това нарушение се нарича астигматизъм и се коригира чрез цилиндрични лещи. Нарушаването на успоредността на зрителните оси на двете очи разстройва съгласуваното двуочно (бинокуларно) зрение. То се причинява от различни увреждания в моториката на външните очни мускули - парализи, мускулни дистрофии, миастенна уморяемост и др. Резултатът е поява на кривогледство (страбизъм) с двойно виждане (диплопия), и разбира се, нарушаване и на дълбочинното, стереоскопично зрение, което изисква бинокуларно зрение. Недостатъчност на витамин А причинява смущения в синтезирането на родопсина в пръчиците и невъзможност да се вижда при мрак, която се означава като кокоша слепота (хемералопия). От друга страна, увреждания в химичната структура на конусчетата (вродени или придобити) имат за резултат нарушения на цветното зрение - цветова слепота (ахроматопсия) или далтонизъм. Зрението може да се наруши и при затруднена циркулация на воднистия сок в очните камери. Получава се повишено очно налягане (глаукома), което води постепенно до атрофия на зрителните нерви.

www.bg.wikipedia.org - Око в Уикипедия
Устройство на очите при хората и животните, помощни и защитни органи на окото, физиологични и видови особености, ембрионален произход и еволюция.
Ако получената до момента информация за окото Ви е недостатъчна, може да пуснете по-подробно търсене в Google.

Използвани са материали от: Анатомия и физиология на човека, Автори: проф.д-р Людмил Мавлов д.м.н. доц. д-р Виолета Боянова, к.м.н. Издателство: Венимекс

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Око - Napred.BG
0 (0)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!