Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница 

Резултати за "обща и спортна физиология на организма".

Напред.БГ - Българската търсачка.

 

ОБЩА И СПОРТНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ОГРАНИЗМА
 
Тема: Артериален пулс. Плетизмография. Кръвно налягане.
 
Движение на кръвта - фактори, от които зависи движението на кръвта.
1) Разлика в налягането в артериалната и венозната мрежа. Налягането в артерииите е много голямо. Горната и долната граница на налягането се наричат съответно систолично и диатолично налягане. 
2) Съпротивление;
3) Вискозитет - течливостта на кръвта, която се състои от плазма, белтъци, и кръвни клетки (еритроцити, левкоцити). С намаляването на кръвните клетки, вискозитета (тоест течливостта) на кръвта намалява, следователно с увеличаването на кръвните клетки, вискозитета са увеличава, става по-трудно течлива, в следствие на дехидратация;
4) Промени във вътрегръдното налягане - връща кръвта към сърцето;
5) Мускулно-венозни помпи в мускулите (най-вече в прасците).
 
Артериален пулс.
Артериалният пулс представлява изпомпването на кръвта от лявата помпа на сърцето.
1) Ударен обем - това представлява порцията кръв, която се изпомпва при една систола на едно съкращение на мускула. 75 мл. в аортата. 
2) Пулс - колебанията или трептенията на стените на артериите, синхронизирани със сърдечните съкращения. Колебанията са резултат от изтласкването на кръвта и разширяването на аортата. Предава се по цялата мрежа. Пулсовата вълна е около 6 до 8 м./сек. - скоростта на движението на кръвта в аортата.
 
Качества на пулса.
1) Честота - броят на пулсовите вълни за една минута/броя съкращения;
- нормокардия - 60-90 уд./мин.;
- брадикардия - под 60 уд./мин. - това е забавен пулс;
- спортна брадикардия - забавен пулс при спортисти.
- тахикардия - над 90 уд./мин. - това е ускорен пулс;
Интересен факт: повишената телесна температура ускорява пулса на всеки един градус с десет удара в минута.
2) Ритъм - ритмичен или аритмичен;
3) Напълненост - как се усеща риртъма.
 
Как се измерва пулса? ( HR - heart rate - сърдечен пулс) 
1) наличност на достатъчно голяма артерия;
2) артерията да е разположена върху твърда подложка - кост;
3) артерията да е повърхностно разположена;
4) напипване на пулса - пулпация;
Плетизмография - фотоелектричен метод (инфрачервен лъч).
 
Артериално налягане.
Това налягане на кръвта, което въздейства върху стените на артериалните съдове, се нарича артериално.
Систоличното (максимално) налягане се покачва повреме на систола и зависи от ударния обем. Диастолното се понижава повреме на диастола и зависи от напрежението на стените на артириалните съдове. Оптималнатастойност е 120/80. 
S (систола) - 90/140 mmHg
D (диастола) - 60/90 mmHg
Състояние, в което налягането е под 90/60 се нарича хипотония, за по-високи стойности от 140/90 - хипертония.
Важно е да се знае, че разликата между систолата и диастолата (S и D стойностите) се нарича пулсово налягане.
Средно артериално налягане - САН=ДН+ПН/3
Артериалното налягане зависи от:
- Ударния обем - УО (който опрееля систолата);
- Еластичността и вискозитета (които се отразяват върху диастолата);
- Обема на циркулиращата кръв.
 
Тема: Механизъм на двигателни движения. Белодробни обеми и капацитети. Минутен дихателен обем. Дишане.
 
В прооцеса на дишане взимат участие няколко системи - дихателна, сърдечно-съдова, кръвоносна. 
Има три групи:
- външно дишане;
- транспорт на газовете в кръвта;
- тъканно или вътрешно дишане. То представлява транпортирането на кислорода до клетките.
 
Газообмен между дробовете и атмосферния въздух.
Условието, за да може газообмена да бъде извършен, е да има разлика в атмосферното налягане. Атмосферното налягане на атмосферния въздух трябва да е по-високо, атмосферното налягане в дробовете трябва да е по-ниско. Едно двигателно движение се извършва от едно вдишване и едно издишване. 
Вдишване.
Вдишване или инспирация представлява съкращаване на мускулатурата на дихателната система. Вдишването не може да се осъществи без разход на енергия. Мястото, в което минава въздуха се нарича хилос. Повреме на вдишване обема на дробовете се увеличава, налягането намалява итогава се извършва процесът на вдишване. 12-20 дихателни вдишвания се извършват в покой. 
Апнея - тя представлява задържане на дишането. Тя се получава при хъркането, при което нощно време дишането е нарушено, защото в някакви интервали от време се оплучава несъзнателна апнея.
Издишване.
Издишването е пасивен процес, осъществяващ се за сметка на съпротивлението, преодоляно при вдишване. Силата при издишване е по-голяма, от силата при вдишване.
 
Белодробен обем и капацитет. 
Дихателен обем - това е количеството въздух, което се вдишва или издишва. Неговата средна стойност е около 500 милилитра. 
Инспирационен резервен обем е допълнителният обем на вдишване. 
Сърфактант - не позволява при издишване алвеолите да се свият твърде много, до степен на колапс. 
 
Тотален белодробен капацитет - сумата от всички обеми:
ТБК = ДО + ИРО + ЕРО + ОО
ВК = ДО + ИРО + ЕРО
ДО + ИРО = ИК 
 
ДО - Дихателен обем 
ОО - Остатъчен обем
ЕРО - Експирационен резервен обем
ИРО - Инспирационен резервен обем
ВК - Витален капацитет (жизнена вместимост)
ИК - Инспираторен капацитет
 
МДО - Минутен дихателен обем. Представлява това количество въздух, което за една минута преминава през белите дробове. Нормалната граница на МДО (минутен дихателен обем) покой е 8-10 литра в минута.
 
Хипервентилация - представлява много голяма честота на дишане. Нарича се още задъхване и е неефективна форма на дишане. 
Десатурация - това е намалено съдържание на кислород в кръвта. 
Дишането във всеки вид спорт може да се контролира. Добър учебник по физиология е този на Уилям Ганонг.
 
Тема: Ортостатични раекции на кръвообръщението
 
Ортостатични раекции идва от Orthostasis, което означава ortho - прав, и statos - поставен.
Изместавенто на кръвоносния обем, разтегля предимно венозните съдове.
При изправяне от хоризонтално във вертикално положение, голяма част от кръвта се измества в долните отдели на тялото - долни крайници и корем, поддействието на гравитационните сили. 300-800 милилитра кръв могат да се задържат, следователно по-малко венозна кръв ще се връща до дясното предсърдие, следователно намалява се ударния обем (УО), следователно по този начен страда мозъчното кръвообръщение. Клиностатични реакции се наричат тези реакции, когато тялото е било в хоризонтално положение и се премества във вертикално.
 
Компенсаторни механизми на ортостазата.
1) Баророцептори - намират се на разклонението на сънната артерия.
Регистрирането на ниско артериално налягане от баророецепторите по рефлексен път, ускорява сърдечната дейност. 
2) МОС - Минутен обем на сърцето - това е количеството кръв, изпомпано от сърцето за една минута. 
УО + СИ = МОС
3) Свиване на кръвоносните съдове - вазоконстрикция 
Мускулно-венозните помпи имат последователни съкращения на мускулите на долните крайници, особено на прасеца, оказва масажиращ или изпомпващ ефект върху вените.
 
Нарушен ортостатичен толеранс.
Основен момент, водещ до развиване на проблеми с ортостатичните реакции, е намаленото крявоснабдяване на горната част на тялото, на мозъка и сърцето. Освен всички тези фактори, оказва влияние още и задържането на голямо количество кръв в капилярите, под действие на гравитационните сили. Тъй като, при ортостатичните реакции, рязко се понижава артериалното кръвно налягане, то трябва да се компенсира, чрез няколко механизми, за да се възстанови жизнено важното кръвоснабдяване на мозъка. 
Причини:
- продължително стоене в изправено неподвижно състояние;
- викока температура на околната среда - жега, горещ душ;
- продължително физическо натоварване или стрес;
Симптоми:
- причерняване, главоболие, умора, изпотяване, прескачане на сърцето.
Лечение:
- избягване на продължително стоене в изправено неподвижно положение;
- избягва не на горещи помещения;
- избягване на приема на сол;
Механизми за възстановяване на кръвоснябдяването на мозъка:
- тахикардия (учестена сърдечна дейност);
- вазоконстрикция - свиване на периферните кръвоносни съдове;
- мускулни помпи и наличие на венозви клапи - те довеждат до по-доброто напълване на кръв в сърцето, което следователно води до по-добро изтласкване на кръвта. 
- всмукващото действие на гръдния кош;
- за да се демонстрира силата на мускулните помпи, да се направи следният опит: след натоварване, двата крака се бинтоват;
 
 
Видове ортостатични реакции на кръвообръщението.
- Нормотонични реакции;
- Хипотонични реакции;
- Хиподинамични реакции;
 
Практическа част!
Прави се изследване, при което изследваното лице (Вие или някой друг) ляга за 3-4 минути. В това положение се измерват RR(кръвното налягане) и HR (пулса) при покой. След рязко изправяне, показателите се измерват отново на всеки 60 секунди за 4 или 5 минути. Изследваното лице да стои неподвижно както в легнало, така и в изправено положение. Резултатите да се формират таблично.
 
Положение         RR (кръвно)       HR (пулс)
 
легнало           (резултат)       (резултат)
 
изправено         (резултат)       (резултат)         
веднага
 
изправено след    (резултат)       (резултат)
една минута
 
изправено след    (резултат)       (резултат)
две минути
 
изправено след    (резултат)       (резултат)
три минути
 
Изследването може да се повтори след няколко месеца избягване на факторите, нарушаващи ортостатичните процеси (виж лечение) за сравнение на състоянието. 
 
Тема: Сърдечна честат и физическо натоварване. 
 
Свръзката между натоварване, кислородна консумация и хемодинамика е сърдечно-съдовата система. Кислородните нужди на мускулите значително нарастват, защото самите мускули нараставт до около 12-20 пъти при максимално натоварване. Това, което ни интересува в случая, е, че по-голямото натоварване довежда до по-голяма кислородна консумация, повече вдишан въздух, по-учестен пулс.
 
Максимална кислородна консумация (VO2max)
Тя представлява максималното количество въздух, което един индивид може да консумира за 1 минута. Тя е индивидуалната горна граница за аеробния ресинтез на АТФ. Мерната единица е милитри/мминута (ml/min). 
Промените, които настъпват в сърдечно-съдовата система, повреме на натоварване, се описват с уравнението на Фик (Fick). 
VO2 = МСО.О2 а-v разлика
мерна единиця - mlO2/dl кръв
 
VO2 - кислородна консумация
МСО - минимален сърдечен обем
О2  a-v разлика - разлика между кислородното съдържание на артирална и венозна кръв
 
Кръвните съдове в мускулите са артериоли и венули. МСО (минимален сърдечен обем) и СЧ (сърдечна честота) нарастват линейно повреме на натоварването, докато УО (ударен обем) нараства приблизително до 40-60% от максималното натовалване, след което достига до плато. 
 
Влияние на тренираността.
- Увеличаването на МСО  при нетренираност, става предимно за сметка на нарастване на СЧ, а при наличие на тренираност - нарастване на СЧ и увеличаване на УО, тоест покачавне на пулса. 
- Увеличаването на УО е израз на адаптацията на сърцетокъм физическо натоварване. Това явлевие се нарича още спортна брадикардия или спортна артрофия на сърцето.
 
Тренировъчна зона на физическите натоварвания.
 
HRmax = 220 - възрастта (години)
Тренировъчната или целевата сърдечна честота е  THR = HRmax.0,70 до 0,85
- долна граница = 70% от HRmax - тоест тов а е аеробно натоварване или целесъобразно натоварване;
- горна граница = 85-90% от HRmax
 
Определяне на тренировъчна зона като процент от резерва от СЧ.
Формула на Карвонен
 
THR = HRrest + %Tint.(HRmax-HRrest)
THR = HRrest + %Tint.HRR
HRR = HRmax - HRrest
  
THR - треноровъчна сърдечна честота
HRrest - сърдечна честота в покой
HRmax - максимална честота в покой
%Tint - тренировъчна интензивност
HRR - резерв на сърдечната честота 
 
Харвардският степ-тест дава обща информация и функционална оценка за състоянието на сърдечно-съдовата система. Дозировката на натоварването се спазва като се стриктно се спазва ритъма на движението. С продължителност над три минути, натоварването е аеробно. 
Данните за теста да включват: име на изследваното лице, стойност на начален пулс (HRrest), стойност на пулса след натоварването, стойност на пулса след една минута (HR1), стойност на пулса след две минути (HR2),  стойност на пулса след три минути (HR3). Реултатите от теста да се формират таблично.
 
 
Тема: Кардио-респираторни промени при дозирани физически натоварвания.
 
Фази на промени при физически натоварвания.
1) Начално усилане на дейностаа;
2) Период на устойчиво състояние;
3) Период след прекратяване на натоварването;
 
Показатели на кардио-респираторните промени:
1) Кислороден пулс - количеството кислород, което се консумира за едно сърдечно съкращение;
Кислородният пулс отразява отношението между кислородната консумация (милилитри/минута) и пулса (удара/минута).
2) Дихателен еквивалент - показва колко милилитра въздух трябва да са вентилирани, за да може един милилитър кислород да се консумира.
формула: ДЕ = МДО(вентилация):VO2(кислородна консумация) 
 
Едно лице, което има добра тренираност, извършва физическото усилие и по-ниска сърдечна честота (пулс), по-ниска МДО (вентилация), по-нисък дихателен еквивалент, по-висок кислороден пулс. Всички тези показатели доказват тренираността. При наличието им, едно тренирано лице, в сравнение с нетренирано лице, се справя по-добре. Тоест в течение на времето, тренираното лице се уморява по-бавно, следователно може да се натовари повече, следователно има по-добра тренираност.
 
Възстановяване.
Един ключов за възстановяването термин е хетерохронизъм - означава, че показателите се възстановяват един след друг, всеки по различно време. 
 
******************
 
Тема: Отделителни процеси 
 
Отделителните процеси са последния етап от процесите на обмяната на веществата (отпадъци от белтъчна обмяна).
1) Ренални отделителни процеси - осъществяват се от бъбреците чрез урина. Имат голямо значение за хомеостазата в организма; 
2) Екстра ренални отделителни процеси
 
Анатомо-физиологични особености на бъбреците.
Основната структурна единица се нарича нефрон. Ведин бъбрек има около един милион нефрона. 
 
Образуване на урината.
1) Филтриране - осъществява се гломрула - ендотелни клетки на капилярите, отворчета 50-100 милиметра; вътрешната страна на епителната капсула. ПРоцесът на филтрация става благодарение на ефективнотофилтрационно налягане. То зависи  от хидростатичното налягане и онкотичното налягане. 
 
Реабсорбция.
Система от каналчета, които всмукват вода и други вещества. Такива механизми са
- активен транспорт;
- пасивен транспорт;
 
Секреция. Регулация.
Количество урина, което се отделя за 24 часа, се нарича диуреза. Нормалното количество отделена вода е около литър и половина. Чрез промяна на диурезата, бъбрекът поддържа изотоничността на екстрацелуларната течност. Когато диурезата е увеличена, се нарича полиурия, а когато е намалена се нарича олигурия. Водата е значително по-малко, затова урината има по-тъмен цвят. Авторегулация - кръвообръщението на кръвоносните съдове  в бъбреците почти не се променя. 
Хуморална регулация 
1) АДХ - увеличава реабсорбцията на вода в тубулите на бъбрека. При намаляне на количеството прием на вода, АДХ се увеличава, което води до концентрацията на бъбреците;
2) Алдостерон;
3) хормони на медула на бъбреците;
Нервната регулация се осъществява от ВНС (висшата нервна система).
Рефлекторните влияния могат да бъдат: директни (предизвикващи промяна в кръвоснабдяването на бъбрека), индиректни и условно директни. 93-96% от състава е вода; органични и неорганични вещества, собствен пигмент, наречен урохром.
Отделяне на различни течности в организма.
Чрез червата се изхвърлят изпражненията. Механизма на отстраняване на урината се извършва, чрез екстраренални отделителни процеси. От друга страна кожата също отделя немалко течност. Парасимпатиковия дял се грижи за този процес, като чрез потните жлези, кожата отделя течността, и загубата е около 450-1050 милилитра пот. Още един вид загуба на течност се получава при дишане - белите дробове отделят приблизително 250 до 400 милилитра вода ежедневно.
 
******************

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Обща и спортна физиология на организма - Napred.BG
3.5 (2)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!