Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страницаГлупавата сестраИмало едно време три сестри. Най-малката не била кой знае колко умна, затова по-големите я оскърбявали, подяждали и все глупачка й казвали.
Най-голямата сестра имала малко момченце. Отишли веднъж по-големите сестри на реката да перат дрехи, взели да изкъпят и детенцето. Дошла глупавичката сестра и казала:
— Ех, че сте глупави! Защо търкате детето до побеляване? Може да го види лебед, да го помисли за свое лебедче и да го отнесе.
Не я послушали сестрите, измили те детето до побеляване, сложили го на брега да спи и се заловили да перат дрехите. В това време долетяла вещица, превърнала се в лебед и отнесла детето. Излизат сестрите на брега и що да видят — детенцето го няма!
— Къде е детето? Къде е детето? — развикали се те.
— Аз нали ви казвах, не мийте толкова детето — отвърнала глупавичката сестра. — Докато перяхте, долетя тук вещица, превърна се на лебед и отнесе детенцето.
— Аз ще отида да търся детето — рекла средната сестра, отрязала си парче хляб, взела къс сланина и тръгнала на път.
Върви тя и гледа: на една поляна растат круши, ябълки и вишни, а клоните им се превиват от плод.
— Девице сестрице, набери си круши, облекчи клоните ми — помолила се крушата.
— Време нямам — отвърнала средната сестра и се затичала по-нататък.
Стигнала до ябълковото дърво.
— Девице сестрице, набери си ябълки, облекчи клоните ми!
— Време нямам — отвърнала сестрата и се затичала по-нататък. Тича тя и гледа: насреща й пещ, пълна с баници.
— Девице сестрице, извади отвътре баниците, че ще прегорят!
— Време нямам — отвърнала сестрата и се затичала по-нататък.
Стигнала до една шарена крава, която пасяла на ливадата.
— Девице сетрице, издой млякото ми, облекчи ме!
— Време нямам — отвърнала сестрата и продължила. Взело вече да се смрачава. Видяла сестрата светлинка в далечината и забързала нататък. А там — малка къщичка. Влязла сестрата в къщичката и що да види: до вратата печка, до печката мърка голям сив котарак, а в ъгъла — струпан наръч дърва. На одъра до стената лежи вещицата, до нея спи детенцето. Погледнала вещицата гостенката и рекла:
— Приближи се, дъще, и ме попощи. Ако се гнусиш с ръце, вземи от ъгъла пръчка.
Взела сестрата една пръчка и взела да пощи главата на вещицата. Задрямала вещицата, скоро заспала дълбоко. Грабнала сестрата детето и — беж да я няма! Събудила се вещицата, яхнала метлата и полетяла след сестрата. А в това време тя стигнала до кравата. Чула сестрата, че вещицата пухти след нея. Дотичала до кравата и я помолила:
— Кравичке пъструшке, спаси ме от вещицата!
— Ти не щя да ме издоиш, и аз няма да те спася! — отвърнала кравата.
Стигнала сестрата до пещта.
— Пещице мила, спаси ме от вещицата!
— Ти не извади баниците, няма и аз да те спася! — отвърнала пещта.
Стигнала сестрата до ябълковото дърво.
— Ябълко-ябълчице, спаси ме от вещицата!
— Ти не облекчи клоните ми, няма и аз да те спася! — отвърнало дървото.
Стигнала сестрата до крушата.
— Крушке-крушчице, спаси ме от вещицата!
— Ти не облекчи клоните ми, няма и аз да те спася — отвърнало дървото.
Настигнала вещицата сестрата и й отнела детенцето. Върнала се сестрата без детето и разказала всичко. А глупавичката сестра рекла:
— Дайте ми хляб и сланина, аз ще ви донеса детето!
Помислили, помислили сестрите и й казали:
— Е, какво пък, върви, щом искаш!
Дали те на глупавичката си сестра комат хляб и парче сланина и я изпроводили.
Върви девойката и яде хляб със сланина. Стига тя до крушата.
— Девице сестрице, набери си круши, облекчи клоните ми! — моли се дървото.
— Ех, че хубави круши! — чуди се сестричката. — Добре, крушово дръвче, ей сега!
Че като взела глупавичката сестра да тръска дървото, като почнала да брули круши, без малко да обрули всичките. Събрала пълна престилка круши, върви и яде.
След малко стигнала до пещта.
— Девице сестрице, извади отвътре баниците, ще прегорят! — моли се пещта.
— Ех, че хубави баници! — почудила се глупавичката сестра като надникнала в пещта. — Добре, пещице, ей сега!
Извадила тя баниците, напълнила си престилката. Стигнала най-после до кравата.
— Девице сестрице, издой ми млякото, облекчи ме! — помолила се кравата.
— Добре, пъструшке, ей сега ще си пийна прясно млечице — отвърнала сестричката.
Надоила тя в хлебната кора мляко, напила се и продължила пътя си.
Взело вече да се смрачава. Намерила девойката в гората къщичката на вещицата. Гледа: вещицата лежи на одъра, а до нея спи детенцето. Погледнала вещицата гостенката и рекла:
— Приближи се, дъще, и ме попощи. Ако се гнусиш с ръце, вземи една пръчка от ъгъла.
Взела сестричката една пръчка от ъгъла и почнала да пощи главата на вещицата. Задрямала вещицата, скоро заспала. Взела девойката от пода глина и замазала очите на вещицата. Хвърлила после парчето сланина на котарака, грабнала детето и — беж да я няма! Събудила се вещицата, скочила от одъра, но не може да отвори очи. Разбрала, че са замазани с глина и закрещяла:
— Тази негодница, дето беше тук, ми е замазала очите! Ела бързо при мен, котенце, помогни ми да отворя очи!
— Има време, има време — замъркал котаракът. — Сега ям сланина.
— После ще си доядеш, котенце. Ела по-бързо, отвори ми очите!
— Има време, има време — измъркал пак котаракът. — Ям сега сланина. Като я доям, тогава ще ти помогна.
Зачакала вещицата котарака да дояде сланината. Доял я той и тогава помогнал на вещицата да си отвори очите. Вещицата веднага яхнала метлата и полетяла след девойката.
А девойката през това време стигнала вече до кравата и извикала:
— Кравичке-пъструшке, от вещицата ме спаси!
— Щом ти ме послуша и аз ще ти помогна — отвърнала кравата.
Застанала тя насред пътя и взела да боде вещицата — не й дала да мине. А сестричката в това време стигнала до пещта:
— Пещице мила, от вещицата ме спаси!
— Щом ти ме послуша, и аз ще ти помогна! — отвърнала пещта и взела да замерва с тухли вещицата, не й давала да мине.
Стигнала девойката до ябълковото дърво:
— Ябълко-ябълчице, от вещицата ме спаси!
— Щом ти ме послуша и аз ще ти помогна — отвърнало дървото и взело да шиба вещицата е клоните си, не й давало да мине.
Стигнала сестричката до крушата:
— Крушке-крушчице, от вещицата ме спаси!
— Щом ти ме послуша, и аз ще ти помогна — отвърнала крушата и разпростряла клони, препречила пътя на вещицата.
Тук вече вещицата изгубила и последните си сили. Строполила се под крушата и издъхнала. А глупавичката сестра върнала детенцето на майка му здраво и читаво.

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Глупавата сестра - Онлайн приказки от Napred.BG
0 (0)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

adu balak dominoqq agenqq

seo melbourne

ทีมเจ้าบุญทุ่ม บาร์เซโลน่า คือทีมที่มีไสตล์การเล่นแบบ Tiki-taka ยากที่จะมีใครเหมือนหรือทำตามได้เนียนตาแบบนี้ ก็คือการเล่นบอลสั้นบวกกับการเคลื่อนที่ไปกับบอลจึงทำให้คนดูได้ตื่นตา ตื่นใจในการรับชม ซึ่งหากมองกลับมาที่ไทยคงต้องนึกถึงยุคของซิโก้ ที่หากได้ ดูบอลสด แต่ละนัดของทีมชาติไทยในยุคนั้นแล้วล่ะก้อ ต้องยอมรับว่าอารมณ์คล้ายๆดูบาร์ซ่ายังไงยังงั้นเลย บาร์ซ่านั้นก็จะมีตัวชูโรงตัวหลักอย่าง messi อิเนียสต้า ซัวเรส ซึ่งหลังจากขาดเนมาร์ไปก็ยังมีเดมเบเล่ที่ยังทดแทนกันได้อย่างลงตัว เหมือนเอาจอยมาต่อคอนโทรลด้วยมือ

Agen togel hongkong

website judi online http://www.depoqq.poker adalah salah satu tempat bermain poker, dominoqq, dan bandarq terbaik di Indonesia.

judi online adalah permainan paling banyak diminati saat ini. Memilih agen judi online terpercaya adalah hal yang sangat penting. http://ahliqq99.co/ adalah salah satu situs yang bisa menjadi pilihan terbaik anda!

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ ползва хостинг от ICN.BG | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!